Wat is BizzChat? BizzChat in praktijk Baten en kosten Contact Welkom!
Wat is BizzChat?
BizzChat in praktijk
Baten en kosten
Weet wat er leeft!
Contact
BizzChat is een activiteit van Bizzpartner HRM diensten - 1000 CZ  Amsterdam - +31 (0)65 338 96 37
Stelt u zich eens voor welke resultaten u zou kunnen bereiken, wanneer medewerkers of klanten meer betrokken zouden zijn bij de organisatie. Als ze op elk moment kunnen aangeven, wat ze bezighoudt, wat ze verwachten en waar kansen liggen.

BizzChat is een snel en effectief instrument voor grote en kleine organisaties om medewerkers en klanten via New Media te informeren, te boeien en te binden.
BizzChat helpt bestuurders, door een beter inzicht in wat er leeft in en buiten hun organisatie, om betere beslissingen te nemen.   
BizzChat creŽert een community voor uw organisatie door een persoonlijk contact met alle medewerkers. Of met klanten. Ongeacht de grootte van de organisatie kunnen medewerkers 24 uur per dag aangeven, hoe ze hun job beleven. Of klanten wat ze ervaren. Zonder dat hun privacy in het geding is. Zonder dat het hen veel tijd kost. Zodat HRM-managers, bestuurders en (after-) sales afdelingen altijd weten wat er leeft.
En zich kunnen richten op de juiste prioriteiten.   
Meer..